Новини

19 екоминистри от ЕС ще обсъждат мерки за подобряване на качеството на въздуха

На 10 и 11 април 2018 година в Националния дворец на културата 19 екоминистри и над 40 делегации се очаква да обменят мнения по три теми – за качеството на атмосферния въздух, по-доброто регулиране и за международните преговори по изменение на климата и диалогът от Таланоа. Това ще се случи по време на неформалния съвет на министрите на ЕС по околна среда, съобщиха от екоминистерството.

Дебатите ще бъдат съсредоточени върху защитата на човешкото здраве и околната среда и възможните решения, които биха подобрили качеството на атмосферния въздух, намирането на по-добри решения за прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда, както и предизвикателствата пред ЕС в контекста на предстоящата в края на 2018 г. конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата.

В рамките на съвета на министрите на ЕС по околната среда ще бъде подписано и първото Програмно споразумение за новия програмен период по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. между България и страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us