Новини

200 млн. лв. за туризъм по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Минимум 200 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на туризма у нас по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това обяви заместник-министърът Деница Николова на регионалното развитие и благоустойството по време на пресконференция в Русе в петък.

Към предвидените средства ще бъдат създадени допълнителни инвестиции по линия на Фонда за подкрепа на туристическата инфраструктура, чрез който ще бъдат финансирани проекти за популяризиране, социализиране и промотиране на културно-историческото наследство и обслужваща инфраструктура, като бази за отдих и атракционни.

В предишният програмен период в сферата на туризма са инвестирани 200 млн. лв. в общо 150 обекта, а допълнително за промотиране на са отделени 60 млн. лв.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us