Новини

207 млн. лв. се инвестират по границата с Румъния

Над 207 млн. евро ще бъдат инвестирани за развитие на пограничните региони на България и Румъния в периода 2021-2027 г. от Програмата за сътрудничество Interreg VI-A между двете страни. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова, която съпредседателства онлайн заседание на Съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране на програмата. На него двете страни одобриха окончателния вариант на програмата, който предстои да се представи на ЕК. В работната среща участваха Юлия Херцог – съпредседател на Съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране и ръководител на Управляващия орган  на програмата, и Мод Скарингер – представител на ГД „Регионална и селищна политикана“ към ЕК.

Опазването на околната среда и борбата с климатичните промени, подобряване на свързаността в региона чрез развитие на ж. п. мрежите и интегрирана система за навигацията по Дунав, развитие на туризма, финансова подкрепа за малкия и среден бизнес са сред основните приоритети, отбеляза заместник-регионалният министър.

Най-голям дял от средствата по програмата – близо 93 млн. евро, са предвидени за дейности с принос към изпълнението на „Зелената сделка“ и климатичните изменения. Стратегическите инвестиции и отворените покани ще бъдат насочени към съвместни проекти между двете държави, за предотвратяване на бедствия и извънредни ситуации, изграждането на зелена инфраструктура и намаляване на замърсяванията в населените места по поречието на река Дунав. Над 70 млн. евро се предвижда да бъдат инвестирани в интегрирана териториална стратегия, в подкрепа на местните общности от двете страни границата, които ще могат да определят сами приоритетните инвестиции в сферата на туризма и свързаните с него сектори.

Сред стратегическите приоритети в това направление е и доизграждане на веломаршрута „Евровело 6“ в България и Румъния, информира още зам.-министър Иванова. Чрез него ще имаме достъп до велотрасе от 3653 км, свързващо важни туристически атракции в Европа. Така ще се засили туристическата активност и ще се осигури устойчив транспортен коридор между населените места по река    Дунав. Предвижда се и подобряване на свързаността, чрез развитието на по-зелен транспорт чрез инвестиции в ж. п. превоза. „Вярвам, че с проектите за подобряване на условията за навигация по река Дунав и подобряване на железопътната свързаност ще създадем условия за повишаване на икономическия обмен и ще подобрим мобилността на бизнеса и населението“, коментира още Иванова.

В рамките на интегрираната стратегия микро, малкият и среден бизнес от двете страни на границата също ще получи подкрепа с евросредства за разработване на съвместни решения, които да повишат конкурентоспособността му в рамките на общия пазар. Целта е по този начин да се преодолеят и негативните последствията от здравната криза.

Зам.-министър Иванова подчерта, че новата програма е по-фокусирана и ориентирана към конкретни резултати. „Съумяхме да осигурим добър баланс между приоритетите, като предвиждаме подкрепа за стратегически проекти и за инициативи по метода „отдолу нагоре“, т.е. предложения от местните общности, които най-добре познават своите проблеми и имат добри идеи за развитие на граничните населени места, като по този начин европейските средства ще достигнат по-близо до хората и бизнеса в регионите“, заяви още тя. Деляна Иванова изрази надежда програмата да се превърне в еталон за измерване на успеха на трансграничното сътрудничество на европейско ниво.

Според заместник-министър Иванова при максимална мобилизация на страните по програмата инвестициите в регионите е възможно да започнат още до края на 2022 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us