Новини

3.5 млн. лв. финансиране за проекти по кампанията „За чиста околна среда 2018“

474 проекта са одобрени за финансиране по кампанията „За чиста околна среда 2018“. Това съобщиха от пресслужбата на министерството на околната среда и водите (МОСВ). Общата стойност на финансирането им е 3 500 000 лв., одобрени от Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Темата на тазгодишното издание на конкурса бе: „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”. В  него общини и кметства кандидатстваха с 907 проекта. От тях бяха одобрени 232 предложения, които ще получат финансиране до 10 000 лв. С до 5000 лв. ще бъдат финансирани 242 проекта от 1013, подадени от училища и детски комплекси и детски градини.

Основните дейности, към които ще са насочени утвърдените проекти са свързани с почистване и облагородяване на терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения, спортни уреди, съоръжения за игра на открито и др.

Проектите на училища и детски градини са за създаване на еко кътове, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване, учебни пособия и образователни материали, свързани с предмета на кампанията.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти за общини и кметства е до края на месец ноември 2018 г., а за училища, детски градини и детски комплекси – до края на октомври 2018 г.

Cписък на одобрените проекти е качен на интернет страницата на МОСВ.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us