Новини

34 милиона евро за трансгранична българо-сръбска програма и още 20 милиона за българо-македонска

Българо-Сръбската програма за трансгранично сътрудничество беше официално одобрена от Европейската комисия в края на юли. ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Сърбия ще финансира проекти в областта на развитието на устойчив туризъм, младежи и околна среда. Общият бюджет на програмата е 34 102 256 евро.

Териториалният обхват на програмата включва регионите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил за територията на България и областите Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня за Сърбия.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица, регистрирани в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба.

Управляващ орган е Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България, а Сръбският офис за европейска интеграция изпълнява функциите на Национален орган.

Същевременно Европейската комисия одобри и последната програмата за трансгранично сътрудничество, която се управлява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Програма „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България – бивша Югославска Република Македония“.

Териториалният обхват на програмата включва регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Благоевград и Кюстендил за територията на Република България и еквивалентните от ниво 3 по NUTS региони: Североизтичен, Източен и Югоизточен за територията на Република Македония.

Общият бюджет на програмата възлиза на 19 461 687 евро.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us