Новини

Най-накрая – важни са хората, а не автомобилите

Зам.-министър Виолета Комитова: Променя се философията – на първо място вече ще са пешеходците

 

 

Досега в законодателството на преден план са били поставени транспортните превозни средства, но философията се променя и поставя на първо място пешеходците, следвани от велосипедистите, средствата на масовия градски транспорт и едва накрая личните превозни средства на гражданите. Това обяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова. Тя подчерта, че правителството разработва промени в Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, които се очаква да влязат в сила през лятото на тази година. Предвижда се с тях да бъдат прецизирани текстовете, регламентиращи изграждането на велосипедните алеи в градовете. Това съобщи днес заместник-министър Виолета Комитова на дискусия за осигуряване на безопасно практикуване на велосипедизма, организирана от омбудсмана Мая Манолова. Тя напомни, че наредбата е приета през 2004 г., но текстове за велоалеи за пръв път са включени в нея през 2016 г., като сега те ще се доразвият.

В новата наредба са разписани по-подробни изисквания към велоалеите, които да осигурят свързаност на системите, заложени са принципи на разделяне на велоалеите от автомобилния транспорт, където е възможно, изграждане на паркинги за велосипеди и по-добра сигнализация.

Много перспективен подход е да мислим все повече за велосипедистите, защото това е бъдещето на планетата, тъй като те са и екологосъобразно средство за придвижване, подчерта Виолета Комитова и напомни, че вече има реализирани проекти за интегриран градски транспорт, в които е включено и изграждане на велоалеи.

Заместник-министърът съобщи още, че в момента се разработват и планове за управление на градската мобилност, в които ще се направят предвиждания за развитие на велосипедния транспорт. Тя обърна внимание, че в тези планове се предвижда развитието на велотранспорта като процент и на тази база ще се оразмерява алейната мрежа на съответния град.

Заместник-министърът посочи, че въпреки сериозните инвестиции, които се влагат в подобряването на пътната инфраструктура, изграждането на велоалеи и реализирането на проекти за интегриран градски транспорт, броят на жертвите не намалява. Според нея причината е недостатъчната подготовка на участниците в движението и обясни, че това може да се реши единствено чрез образование от най-ранна детска възраст, като децата трябва да се възпитават в посока, че не са сами на пътя. Трябва да заложим на образованието в дългосрочните планове. Ако не го направим няма да намалим жертвите на пътя, категорична бе арх. Комитова.

Тя подчерта, че е необходимо сътрудничеството между институциите и неправителствения сектор, за да се подобрят условията за велосипедизма, и заяви, че в сегашния си състав Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще окаже необходимото съдействие.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us