Новини

76 общини правят общи устройствени планове със 7.1 млн. лв.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова обяви общините, които ще се подпомогнат финансово за изработване на проекти за общи устройствени планове през тази година. 44 общини с потенциал за развитие на туризъм ще получат 5.3 млн. лв. и имат сключени споразумения с Министерството на инвестиционното проектиране през 2014 г. Други 32 общини ще получат 1.8 млн. лв., но са с неизпълнени изцяло финансови ангажименти по споразумения с МИП от 2014г.

Списъкът на общините се намира на адрес:

https://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6509.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us