Новини

8000 граждани подкрепят подписка за опазването на горите

Този вторник инициаторите от сдружението „Прозрачни планини“ ще връчат подписката, подкрепена от близо 8000 души, лично на заместник-министъра на земеделието и храните Георги Костов.

В документа са изредени и 7 стъпки за опазване на горите от прекомерно изсичане на старите и вековни гори, както и устойчиво ползване на горските ресурси, твърдят природозащитниците.

От Сдружението изискват незабавното прилагане на изброените мерки за по-добро управление и стопанисване на горите:

– В срок от 6 месеца Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) да издаде заповед всяко горско или ловно стопанство да запази минимум 10% от горите си във фаза на старост без сечи, както и всички неизсечени към момента вековни гори

– Забрана за износ на необработена дървесина от държавните гори

– Забрана на окончателните фази на възобновителните сечи във всички природни паркове. В Забрана за стопанското ползване на гората в Природен парк „Рилски манастир“. Забрана на санитарните сечи, с които в момента се злоупотребява. Изключения да се правят само със съгласуване с експертния съвет на ИАГ и участие на представители на природозащитни неправителствени организации

– Режимите за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000 да станат задължителни веднага за всички гори попадащи в зоната чрез заповед на МОСВ

– ИАГ да стане независима от Министерството на земеделието и храните структура, за да стане контролът отделен от ползването.

– В срок до 9 месеца да се изготвят всички областни планове за развитие на горските територии, активно ангажирайки участието на местните общности

– Възстановяване на всички горски контролни пунктове по пътищата и мобилните екипи за контрол на незаконни сечи. Глобите да се връщат в контролния орган.

Мерките са предложени и изработени от експерти по горско стопанство и лесоустройство.

Подписката е подкрепена от коалиция „За да остане природа в България“, Българската туристическа камара, проект „Зелени закони“ и други.

До края на днешния ден може да я подкрепите онлайн на:

https://secure.avaaz.org/en/petition/Do_MP_na_RB_Predsedatelya_na_NS_MZH_MOSV_IAG_Spirane_na_unishchozhenieto_na_gorite_v_Blgariya/

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us