Новини

АГКК издаде първи удостоверения за ГНСС инфраструктурна мрежа


Агенцията за геодезия, картография и кадастър даде първите удостоверения за съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа.

Първата цялостно изградена ГНСС инфраструктурна мрежа ГеоНет получи удостоверението си за съответствие от АГКК. Мрежата ГеоНет отговаря на критериите, заложени в Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. на МРРБ за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

С издаването на това удостоверение отпада ограничението за предаване на данните от GPS/GNSS измервания директно към АГКК или други държавни и общински служби. Данните могат да бъдат предавани,  както в реално време, така и след последваща обработка. Клиентите ще могат да разширят предмета на своята дейност и да ползват ГНСС измерванията за определяне на точки от геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП), приравнени към тях или отговарящи на по-високи изисквания; за определяне на точки от работна геодезическа основа (РГО) и приравнените към тях; за извършване на геодезически заснемания и за трасиране.

През януари още една мрежа получи такова удостоверение – ГНСС мрежата на Ес Би Груп ЕАД.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us