Новини

АГКК обяви две поръчки за кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви още две обществени поръчки за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри. Първата е за урбанизираните територии за землищата на населени места находящи се в община Самоков в три обособени позиции. Втората обществена поръчка е землищата на общинския център гр. Сливница и на други населени места в община Сливница също в три обособени позиции.

Общата прогнозна стойност на търговете съответно е 386100 и 350200лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 7 април 2016 г.

Подробности на сайта на АГКК в раздела „Профил на купувача“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us