Новини

АГКК обяви конкурси за експерти

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурси за двама старши и трима младши експерти. Документи за кандидатстване се приемат в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1, или в съответната СГКК, лично или чрез пълномощник. Допълнителна информация на сайта на АГКК или в отдел “Човешки ресурси и деловодство” на АГКК, на телефон 02/8188309.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us