Новини

АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Чавдар, Мездра и Брезник

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общинския център с. Чавдар и на други населени места в общините Мездра и Брезник. Търгът е разделен в четири обособени позиции.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 461 300 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 5 април 2016 г.

Подробности на сайта на АГКК в раздела „Профил на купувача“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us