Новини

АГКК обяви обществена поръчка за нивелация I клас

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви ограничена обществена поръчка с предмет: „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа І клас за приключване на IV цикъл за полигони ХVІ, ХVІІІ, ХХ – ХХІІ по обособени позиции“. Прогнозната стойност е 840000 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 25 май 2016 г. Документацията е достъпна в раздела „Профил на купувача“ на сайта на АГКК.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us