Новини

АГКК обяви обществена поръчка за правна помощ по договаряне

Процедурата с предмет “Осигуряване на Службите по геодезия, картография и кадастър с консултанти по правни въпроси, във връзка с тяхната дейност при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на гражданите” е по договаряне без обявление, на основание чл. 90 ал. 1 от ЗОП. Заложената прогнозна стойност е 391 000 лв., която отговаря на чл. 14 от ЗОП – максималната сума за подобна обществена поръчка е 391 160 лв. без ДДС. Поканата е изпратена към едно единствено адвокатско дружество – „Йотов и Ко“. Самото договаряне ще се състои на 26.03.2015г. в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Централно управление, гр. София, кв. „Павлово“, ул. “Мусала“ №1 от 13:00 часа.

Цялата документация е налична на адрес: https://www.cadastre.bg/public-contracts/osiguryavane-na-sluzhbite-po-geodeziya-kartografiya-i-kadastur-s-konsultanti-po-pra

От избрания вид процедура личи неотложната необходимост от набиране на квалифицирани юристи, които да оказват помощ на Службите по геодезия, картография и кадастър. От друга страна, подобен начин на възлагане не може да не повдигне въпроса: Възможно ли е всички обществени поръчки в АГКК да се възлагат с пряко договаряне? Така ще се спестят доста усилия на колегията да подготвя тръжни документи.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us