Новини

АГКК обяви поръчка за кадастър в гр. Долна баня и населени места в община Божурище

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистрина урбанизираните територии, попадащи в землищата на общинския център гр. Долна баня и населени места в община Божурище. Търгът е разделен в три обособени позиции.

Общата прогнозна стойносте 368950лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 8 април 2016 г.

Подробности на сайта на АГКК в раздела „Профил на купувача“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us