Новини

АГКК обяви поръчка за кадастър в общините Пирдоп, Златица, Челопеч и Антон

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистрина на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общинските центрове на гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Челопеч, с. Антон, както и на с. Душанци в община Пирдоп. Търгът е разделен в три обособени позиции.

Общата прогнозна стойносте 372700 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 13 април 2016 г.

Подробности на сайта на АГКК в раздела „Профил на купувача“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us