Новини

АГКК обяви поръчка за кадастър в общините Суворово и Вълчи дол

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата общинския център гр. Суворово и на други населени места в общини Суворово и Вълчи дол. Търгът е разделен в четири обособени позиции.

Общата прогнозна стойност е 557000 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 14 април 2016 г.

Подробности на сайта на АГКК в раздела „Профил на купувача“.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us