Новини

АГКК обяви шестата обществена поръчка за кадастър тази година

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общинските центрове гр. Момчилград, с. Черноочене, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово, гр. Неделино и други населени места в общините Черноочене, Костенец, Варна, Нова Загора, Котел, Девин и Чепеларе. Търгът е разделен в четири обособени позиции.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 759825 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 31 март 2016 г.

Подробности на сайта на АГКК в раздела „Профил на купувача“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us