Новини

АГКК прекрати обществени поръчки за създаване на кадастрална карта


С осем решения на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК)инж. Александър Лазаров от началото на юни тази година са прекратени обществени поръчки за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в осем обекта на територията на страната. Мотивите за прекратяването на възложените поръчки са: „Невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката – по бюджета на АГКК за 2011 година няма отпуснати средства за финансиране на проекта. Общата стойност на прекратените поръчки е 1 669 641,34 лв. Процедурата за поръчките е започната през 2008 г. С още четири други решения на инж. Александър Лазаров пак от началото на юни тази година са прекратени обществени поръчки за изработване на ортофотоплан на Черноморското крайбрежие на България, кадастрална карта и кадастрални регистри, едромащабна топографска карта в мащаб 1:5 000, специализирани карти, съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и специализирани карти за устройствено планиране на населени места на територията на област Варна, област Добрич и област Бургас. Общата стойност на поръчката е 25,790,240 лв.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us