Новини

АГКК прекрати поръчка за електронни услуги

АГКК прекрати процедура за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Интегриране на компонентите на регистрите на АГКК, доразвиване на съществуващи и разработване на нови електронни услуги“. Като основание възложителят е посочил забавянето на изпълнението заради постъпила жалба в КЗК срещу решението за откриването на поръчката. Финансирането щеше да се осъществи по програма ОПАК и Европейския социален фонд, но вариантът отпада, тъй като договорът между АГКК и ОПАК изтича.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us