Новини

АГКК публикува два проекта на нормативни актове за обществено обсъждане

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува за обществено обсъждане проекти на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра. Проектите на нормативните актове се намират на интернет страницата на АГКК заедно с мотивите за изготвянето им.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us