Новини

АГКК пусна търг за кадастър на гр. Килифарево

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) обяви публична покана за за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново”.

Прогнозната стойност на услугата е 65 000 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на оферти е 15:00 часа на 24.06.2015 г.

Цялата документация се намира в раздела „Профил на купувача“ на сайта на АГКК.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us