Новини

АГКК расте с 26 човека

Министерството на регионалното развитие и благоустройството оповести, че ще повишава ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса с промени в Устройствения правилник на АГКК. Проектът бе публикуван за обществено обсъждане. Той цели оптимизиране на структурата и увеличаване на числеността на агенцията. Залага се увеличение с 26 щатни бройки, като 20 от тях са за сметка на намаляване на числеността на Дирекцията за национален и строителен контрол, поради преструктуриране на регионалните ѝ структури. 6 бройки се прехвърлят от Държавната агенция „Електронно управление“.

От МРРБ коментират, че с увеличаване на числеността на служителите ще се извърши кадрово обезпечаване на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и ще се подобри качеството на услугите. В резултат на непрекъснатия процес по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия, чрез преобразуване на картата на възстановената собственост на земеделски земи и създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия, от МРРБ се похвалиха, че бързо нараства и покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. Вследствие на това се увеличават териториите, за които обслужването с кадастрални данни се извършва от АГКК и СГКК, което води и до съответно нарастване на потребителите на услуги.

Същевременно изпълнителният директор на АГКК  инж. Михаил Киров огласи пред БНР, че от 2001 г. до сега кадастрална карта е изработена за близо 4 млн. хектара земи, което е около 36% от общата територия на страната и обхваща около 9 млн. имота. Картата покрива вече всички областни градове и 111 общински центрове в страната, както и териториите по Черноморието, планинските ни курорти, местата със силно развит пазар на имоти и с голям инвестиционен интерес. Изразходваните средства за изработката на кадастралната карта до момента възлизат на около 96,7 млн. лв., а приходите от услугите, свързани с нея, възлизат на 180 млн. лв.

Инж. Киров отбеляза, че очакванията за финализиране на целия процес са за необходимо финансиране от 70 млн. лв. Според инж. Киров до 2023 г. се очаква да приключи цялата цифровизация на урбанизираната територия на страната.

Инж. Киров призова за използване на електронната система и посочи, че едва 10% от предоставяните услуги от АГКК се заявяват електронно, а електронното ползване на услугите на агенцията е с 30% по-евтино от хартиеното. (Четете интервю с инж. Киров тук)

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us