Новини

АГКК с две обществени поръчки за техническа поддръжка

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви две обществени поръчки за техническа поддръжка.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за администриране на сървърната и мрежова инфраструктура на АГКК“ е с прогнозна стойност 250000 лв. без ДДС. Предвидените дейности включват администриране на специализирана сървърна и мрежова инфраструктура в АГКК, технически съвети, анализи, консултации и помощ по експлоатацията на ИКТ системите на АГКК, миграция на услуги към нови версии на софтуера, поддържане на система за техническа поддръжка (Helpdesk), обучение и трансфер на знания на служителите на агенцията относно тези дейности. Срокът за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 27.02.2019 г.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК И СГКК“ е с прогнозна стойност 550000 лв. без ДДС. Предвидените дейности включват поддръжка на хардуерни компоненти на сървърна, компютърна, периферна и комуникационна техника, администриране на базов софтуер на персоналните компютри в АГКК и СГКК, технически съвети, анализи и консултации и помощ по експлоатацията на компютърната и периферна техника в АГКК и СГКК, миграция към нови версии на софтуера, поддържане на система за техническа поддръжка (Helpdesk), поддържане на съществуващия хардуер в АГКК, СГКК и изнесените работни места, които работят с техника, собственост на АГКК, обучение и трансфер на знания на служителите на агенцията относно тези дейности. Оферти се приемат до 17:30 ч. на 25.02.2019 г.

Документацията за участие се подава в деловодството на АГКК на адрес гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1.

Подробна информация за обществените поръчки се намира на интернет страницата на АГКК в раздел „Профил на купувача“ на адрес: https://www.cadastre.bg/public-contracts.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us