Новини

АГКК с конкурс за държавни служители

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс за държавни служители – юрисконсулт – 1 щ.бр., старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра” (СПК) – 1 щ.бр., старши експерт „Административно обслужване” (АО) – 1 щ.бр., младши експерт – 1 щ.бр. Кандидатите трябва да притежават аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност и компютърни умения.

Документи се подават до 17.00 ч. на 29.08.2016г. в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1. Подробности на сайта на агенцията.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us