Новини

АГКК с конкурс за главен секретар

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) обяви конкурс за главен секретар. Кандидатът трябва да има минимум 7 години стаж и да е завършил висше образование, степен магистър, по някоя от специалностите право, геодезия, публична или бизнес администрация, или икономика. Документи се приемат до 22 май в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно). Повече информация на интернет страницата на агенцията.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us