Новини

АГКК с нов шеф

Инж. Светослав Наков поема Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съобщиха от регионалното министерство късно вечерта в петък. Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова е освободен досегашния изпълнителен директор инж. Валентин Йовев. Агенцията вече ще се ръководи от инж. Наков, който досега беше шеф на Служба по геодезия, картография и кадастър за Софийска област.

От министерството на регионалното развитие подчертават, че инж. Наков е практикуващ експерт по създаване и поддържане на кадастрални карти и кадастрални регистри, като има и опит в частния сектор. Той е магистър със специалност „Маркшайдерство и геодезия“ от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

В съобщението на МРРБ се казва, че приоритет на новия шеф ще бъде обезпечаването на по-голяма част от територията на страната с кадастрална карта с по-добро качество. Очакванията са по-доброто качество на кадастралните карти и регистри да намали възможностите за измама при сключването на сделки за имоти и да подобри условията за реализирането на инвестиционния процес в страната, се казва в съобщението на МРРБ.

Като друга основна задача пред инж. Наков от МРРБ отбелязват работата за въвеждане на e-government и по-качествено електронно обслужване на гражданите и бизнеса. Целта е да се намалят опашките в службите по картография и кадастър и да няма пряка връзка между потребител и служител, с което ще се ограничат условията за създаване на корупционни практики.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us