Новини

АГКК с указания при приемането на работна геодезическа основа


Семинар по проекта за електронни услуги

 

Директорът на Агенцията за геодезия, картография и кадастър инж. Александър Лазаров изпрати писмо с указания за изискванията при приемане на работна геодезическа основа (РГО), създадена чрез използване на кинематични глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) измервания, до всички служби по геодезия, картография и кадастър в страната.

Както се отбелязва в писмото, изискванията за създаване на РГО с използването на ГНСС са регламентирани в чл. 30 и чл. 31 от Инструкцията №РД-02-02-25 от 2911 г. за определяне на геодезически точки с помощта на ГНСС. За създаване на яснота и уеднаквяване на работата на службите по геодезия картография и кадастър при приемането на РГО, създадена с помощта на кинематични ГНСС измервания в реално време (RTK) са записани единни изисквания при ползването на базови станции и описанието от коя инфраструктурна мрежа са. Дадено е максималното разстояние между определяемите точки и базовите станции, както и минималната продължителност на измерванията на всяка определяема точка, интервалът на измерванията, типът на решенията, получените средни квадратични грешки по положение и височина. Изискват се и географски и проекционни координати в БГС 2005 на използваните базови и виртуални станции и на всички определени точки. Писмото пояснява и изискванията за обяснителната записка. Още на www.cadastre.bg/sites/default/files/documents/regulation/Ukazaniya/pismo_rgo_gnss_05102012.pdf

Междувременно в края на септември в Банкя АГКК проведе поредния семинар по проекта: „Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със Закона за електронното управление (ЗЕУ). Разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорещи клиенти на услуги чрез online транслитерация.“

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us