Новини

АГКК събира индикативни оферти от физически лица с опит в подземния кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) търси физически лица с опит в областта на подземния кадастър за представяне на индикативни оферти. Позициите са две – експерт подготвяне и структуриране на данни и експерт контрол на мигрираните данни и приемане на дейностите по договор с предмет „Създаване на структурирана база данни в цифров вид на подземен кадастър за ВиК за територии във Видин, Монтана и Враца“.

Индикативните оферти се подават в деловодството на агенцията на адрес: гр. София 1618, кв. „Павлово“, ул. „Мусала“ № 1, АГКК, както и по електронен път на acad@cadastre.bg. Срокът е до 17.09.2016 г.

Проектът ще се реализира с финансиране по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“, процедура BG05SFOP001-1.002 „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Шишков коментира промени в ЗУТ
  Шишков коментира промени в ЗУТ

  Фактите и проблемите, които продължаваме да констатираме от предишния служебен кабинет, са свързани с възложеното от държавата строителство, което се е превърнало в незаконно заради

 • Създадоха материал-хамелион за строителството
  Създадоха материал-хамелион за строителството

  Изследователи от Чикагския университет са разработили подобен на хамелеон строителен материал, който променя инфрачервения си цвят и количеството топлина, което поглъща или отделя, в зависимост

 • Празнуваме метрото с конференция в УАСГ
  Празнуваме метрото с конференция в УАСГ

  С международна конференция на тема “Иновативни архитектурни, конструктивни и технически решения при строителството на метрополитени“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) ще празнуваме

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us