Новини

АГКК търси младши експерт в отдел „Финанси, счетоводство и проекти“

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността младши експерт в  отдел „Финанси, счетоводство и проекти“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация. Кандидатите трябва да имат висше образование, минимална образователна степен „Професионален бакалавър“ в областта на икономиката, счетоводството и контрола. Не се изисква предходен професионален опит.

Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 17.12.2018г.), в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us