Новини

АГКК търси нов директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) обяви конкурс за заемане на длъжността директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“. Конкурсът е обявен на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл).

Кандидатите трябва да имат минимум 5 години професионален опит и минимална степен на завършено образование магистър. Желателно е да са завършили право, администрация и управление.

Документи за участие в конкурса се подават до 17:30 ч. на 15.02.2019 г. в деловодството на АГКК на адрес: гр. София, ул. „Мусала“ №1. Подробна информация за изискванията за кандидатстване и необходимите документи се намират на интернет страницата на агенцията на адрес: https://www.cadastre.bg/jobs/obyava-za-konkurs-direktor-na-direkciya-%E2%80%9Eadministrativno-pravno-i-finansovo-obsluzhvane%E2%80%9C.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us