Новини

АГКК в инвентаризация до 10 януари

От 02.01.2024 г. до 10.01.2024 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще  извърши инвентаризация в териториалните си звена – Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК).В този период няма да се приемат само заявления за предоставяне на услуги в приемните на Агенцията.

 

Гише „Получаване“ във всички СГКК ще работи и ще предоставя услуги на граждани без прекъсване.

 

Подаването за заявление за услуги от АГГК ще продължи да се осъществява постоянно и без прекъсване чрез Всички останали форми на подаване:

 

1. УЕБ портал за онлайн-услуги – Кадастрално-административната информационна система – КАИС на адрес: https://kais.cadastre.bg/ 

 

2. Общини, в които оправомощени лица по ЗКИР (ОЗЛ) – служители на районна общинска администрация, предоставят услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на съответния район; подробно описание за местонахождение и работно време, на адрес: http://www.cadastre.bg/contacts-ozl

 

3. Общинските служби по земеделие по чл. 55, ал. 9 от ЗКИР – повече информация за местонахождението на офисите, работно време и връзка с тях, на адрес:  https://www.cadastre.bg/contacts/osz

 

4. Правоспособни лица, извършващи дейността по административно обслужване съгласно чл. 56 ЗКИР – издават скици, схеми и удостоверения за характеристики на имот, както и приемат заявления за изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти. Повече информация за местонахождението на офисите, работно време и връзка с тях, на адрес:  http://www.cadastre.bg/practitioners/ozlp

 

Службите по геодезия, картография и кадастър в страната ще създадат необходимата организация за обезпечаване непрекъснатата работа на звената от 9.00 до 17.30 часа, за да имат възможност гражданите, ведомствата и юридическите лица да получават документи (скици, схеми, скици-проекти и удостоверения) по заявените от тях и изпълнени услуги.

 

Периодът на инвентаризация в АГКК е съобразен с това, че в този период инвентаризация се провежда и в съдилищата и службите по вписвания при Агенция по вписванията, а като резултат от това, частните и държавни съдебни изпълнители, и нотариусите, също ограничават своята дейност.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us