Новини

Актуализираха национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

Съветът по регионална политика към Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри актуализацията на Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Заседанието бе председателствано от заместник-министър Деница Николова, а участие взеха кметове на общини, представители на академичната и научна общност, бизнес и работодателски организации, неправителствени организации, експерти от различни ведомства и др. Актуализацията е изготвена от Националния център за териториално развитие. Концепцията има водеща роля в обвързването на приоритетите на оперативната програма за развитие на регионите за следващия програмен период 2021-2027 г. с документите за стратегическо регионално развитие и пространствено планиране. Тя  ще даде визия за развитието през следващите години, ще определи основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и ще послужи като основа за планирането и програмирането на периода след 2020 година, отбеляза зам.-министър Николова, и добави, че основен приоритет  за страната ни в следващия период е постигането на умерено полицентрично и балансирано териториално развитие чрез намаляване на междурегионалните различия, икономически растеж и борба с демографската криза.

 Едно от предложенията в актуализирания документ е като нов компонент в него да се въведат територии от страната или неформални райони със специфични характеристики, проблеми и потенциали както по географски признак – планински, гранични, Дунавски, Черноморски, така и по социално-икономически и екологични признаци. Така териториите в риск – демографски, икономически, екологичен, и териториите за опазване на ландшафта, на природните и културни ценности са актуализирани и обогатени с нови неформални райони. Определянето на районите със специфични характеристики, проблеми и потенциали ще даде възможност да се фокусират приоритетите на секторните политики и бъдещите оперативни програми. По този начин ще се открият пътища и подходи за целенасочена и интегрирана политика за съхраняване на тяхната специфика и преодоляване на натрупаните проблеми.    Документът отчита  нуждата от по-висока ефектност на мерките и инвестициите в секторните политики, за да се постигне по-балансирано развитие на страната и намаляване на миграционните потоци, особено към столицата. 

В концепцията са заложени и препоръки, които сочат нуждата от инвестиции в областта на човешко развитие и социалното приобщаване, опазване на  околна среда –чистотата на въздуха,  управлението на водите и  намаляване на вредното въздействие от промените в климата, технологично обновление чрез въвеждане на  електронно управление, съвременни информационни и комуникационни технологии  и повишаване на институционалния и административен капацитет.  Други  цели, които се поставят в актуализираната концепция, са  интегриране  на страната в европейското пространство, достъпност до обществените системи за усули в периферните райони,  съхранено природно-културно наследство, достъпност до сферата на обществени услуги –  образование, здравеопазване, култура, спорт, намаляване на риска от бедствие чрез превантивни мерки и др. Mаркирани са и ключови инфраструктурни проекти, които се очаква да повлияят най-съществено за изпълнение на мерките. Препоръчително е завършването на ТЕНТ-и пътната  мрежа, която ще утвърди България като важен център на Баланския полуостров важен фактор в търговския обмен с Близкия и далечен Изток.

Проектът на „Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. е публикувана за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Дрон летя рекордно дълго
  Дрон летя рекордно дълго

  Безпилотният летателен апарат „Фън Жу 3-100“, проектиран от китайски студенти, постави рекорд за продължителен полет на дрон – 80 часа, 46 минути и 35 секунди,

 • СпейсЕкс изстрелва нов Дракон до края на месеца
  СпейсЕкс изстрелва нов Дракон до края на месеца

  Компанията „СпейсЕкс“ ще изстреля нов кораб „Дракон“ за третата мисия на астронавти на Международната космическа станция (МКС), съобщи ЮПИ. Екипажът ще се отправи към МКС

 • Пътищарите и МРРБ се разбраха
  Пътищарите и МРРБ се разбраха

  Добра новина: диалогът между държавата и пътищарите бе възстановен. Разговорите за уточняване на детайлите по отношение на плащанията към компаниите, които извършват дейности по текущ

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us