Новини

Актуализират стратегията за децентрализация

Работна група ще актуализира Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и ще изготви програма за нейното изпълнение през следващите пет години. Това стана ясно на заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ), което се проведе днес под председателството на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Негови заместник-председатели са заместник-министър Николай Нанков и председателят на Управителния съвет на НСОРБ Даниел Панов.

Пред членовете на Съвета министърът отчете, че от общо 32 мерки, залегнали в Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г., са изпълнени 21 мерки, или 65%.

Оценката на постигнатото показва, че е необходим по-значим напредък на процеса на децентрализация, като се търси нов подход и широка политическа подкрепа в дългосрочен план, за да се гарантира надграждане на резултатите и устойчивост на реформите, каза министър Аврамова. И напомни, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството подготви и вече са приети промени в Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му, което е значителна стъпка в процеса на децентрализация. Промените включват преструктуриране на регионалните съвети за развитие и разширяване на техните правомощия при подбора на проекти, които ще бъдат финансирани от европейските фондове. По този начин взимането на решение ще бъде „свалено“ на регионално ниво, като в него съществена роля ще имат и областните управители. В тази връзка МРРБ участва в проект, изпълняван от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за преглед на многостепенното управление и децентрализацията в България. В резултат от проекта ОИСР ще представи доклад с фокус върху ролята на новите регионални съвети за развитие в модела за многостепенно управление, препоръки за по-нататъшно засилване на тяхната роля и разширяване на функциите им, както и пътна карта с необходимите стратегически документи и законодателни промени в дългосрочен план, които да подкрепят процеса по реформа на регионалното развитие и по-нататъшната децентрализация.

Факт е, че общините са най-близо до хората. Много от правомощията и задълженията им не са обезпечени с необходимите ресурси, коментира заместник-министър Нанков. Това е ролята на Съвета по децентрализация на държавното управление – да постави тези въпроси и да се очертаят по-бързи стъпки за преодоляването на съществуващите дефицити, каза още той и допълни, че е необходим консенсус, защото за немалка част от промените ще са необходими и изменения в нормативната уредба.

По време на срещата представителите на местните власти се обединиха около становището, че основен приоритет за общините е финансовата децентрализация и в рамките на този Съвет трябва да се търсят нови работещи мерки.

Общините продължават да са основен партньор на всички и да предоставят публични услуги на гражданите. Реформите, за които настояваме, не са самоцел, а ще подобрят средата и условия за живот на хората, коментира Даниел Панов.

Първият вариант за актуализация на Стратегията за децентрализация след 2020 г. и списък с мерките и средствата за изпълнението ѝ за остатъка от периода на нейното действие ще трябва да бъде изготвен и представен пред Съвета до 30 октомври 2020 г. В този срок ще трябва да се подготвят и промени в нормативна база, които да регламентират по-ефективната работа на консултативния орган, включително провеждане на негови заседания минимум три пъти годишно.

В състава на работната група, която ще актуализира документите, ще бъдат включени представители на министерствата, които участват в дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление, по един представител на областните администрации, чиито областни управители са членове на СДДУ, както и представители на органите на местното самоуправление и местната администрация, които се определят от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Дрон летя рекордно дълго
  Дрон летя рекордно дълго

  Безпилотният летателен апарат „Фън Жу 3-100“, проектиран от китайски студенти, постави рекорд за продължителен полет на дрон – 80 часа, 46 минути и 35 секунди,

 • СпейсЕкс изстрелва нов Дракон до края на месеца
  СпейсЕкс изстрелва нов Дракон до края на месеца

  Компанията „СпейсЕкс“ ще изстреля нов кораб „Дракон“ за третата мисия на астронавти на Международната космическа станция (МКС), съобщи ЮПИ. Екипажът ще се отправи към МКС

 • Пътищарите и МРРБ се разбраха
  Пътищарите и МРРБ се разбраха

  Добра новина: диалогът между държавата и пътищарите бе възстановен. Разговорите за уточняване на детайлите по отношение на плащанията към компаниите, които извършват дейности по текущ

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us