Новини

Анкета за правоспособността по кадастър

Председателят на СГЗБ д-р инж. Иван Калчев публикува анкета за правоспособността по кадастър, съгласно ЗКИР. Целта на допитването е да се получи обобщена представа за мненията на геодезическата колегия за необходимостта и посоката на евентуални промени.

Въпросите са:

В коя организация членувате?

Кой трябва да дава правоспособност по кадастър?

Задължително ли е обвързването на правоспособността по кадастър с членство в професионална организация?

Необходима ли е промяна в режима на правоспособност по кадастър?

Необходимо ли е приравняване на правоспособностите по геодезия, картография, кадастър и инвестиционното проектиране?

Необходима ли е промяна в нормативната уредба по отношение на правата и задълженията на правоспособните лица по кадастър?

Споделете свободно Вашето мнение по темата правоспособност по кадастър.

Анкетата се намира на адрес: https://form.jotformeu.com/81833999912372.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us