Новини

АПИ ще ремонтира АМ ТРакия

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще започне ремонта на 52-километров участък от автомагистрала „Тракия“ между Чирпан и Стара Загора в платното в посока Бургас след 15 септември 2020 г., за да не се затруднява интензивният автомобилен трафик през летния сезон. Това каза в отговор на депутатски въпрос министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Ремонтните дейности ще бъдат изпълнени без да се спира движението.
Изготвен е технологичен проект, който е съгласуван с Института по пътища и мостове. Изработва се и документацията, свързана с подготовката на задание за възлагане на необходимите ремонтно-възстановителни дейности. По експертна оценка индикативната стойност на ремонта на разширения участък от 52 км ще бъде около 89 млн. лв., като 70 млн. лв. са за пътната част. 15 млн. лв. ще са за подмяна на ограничителните системи в участъка на средна разделителна ивица и банкет и 4 млн. за монтиране на пътни знаци в двете платна и полагане на хоризонтална маркировка. Средствата са осигурени, информира регионалният министър.
По време на ремонтно-възстановителните дейности ще бъде въведена нова организация на движението, за да бъдат спазени всички нормативни изисквания.
Със завършването на ремонта на дясното платно на участъка между Чирпан и Стара Загора ще се постигне желаният комфорт и безопасност на движението. След което са планирани ремонтни дейности на ляво платно, но това ще стане последователно, за да се запази пропускателна способност на магистралата, обясни министър Аврамова.
Тя припомни, че на 1 юли сутринта беше пуснато движението по ремонтираните 5 виадукта на АМ „Тракия“ при 13-ти, 15-ти, 17-ти, 18-ти и 20-ти км. Той започна на 13 март и изпълнителите работиха изключително мобилизирано, за да завършат работата си преди началото на летните месеци, така че всички пътуващи да могат да се движат спокойно по обновените мостови съоръжения.
Агенция „Пътна инфраструктура“ работи и по съставяне на задание за изработване на идеен и технически проект за удвояване на габарита на обходния път на гр. Враца, за да поеме автомобилния поток след разширяването на пътя Видин-Ботевград. Ще бъде изградено второ платно с две ленти за движение и ще се реконструира съществуващия двулентов път. По този начин обектът ще се интегрира в общия проект, така че всички участъци от Видин до Ботевград да отговарят на съвременните изисквания за скоростен път. Министър Аврамова отново заяви, че пътят Видин – Ботевград, част от който е обходният път на град Враца, е приоритетен инфраструктурен проект с национално и трансевропейско значение, тъй като ще осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“, както и с държавите по протежението на европейския коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“.
В отговор на друг депутатски въпрос министър Аврамова съобщи, че текущи ремонти се извършват всяка година и по републикански път III-5504 Мъдрец – Искрица – Медникарово – п.к. Обручище – (Раднево – Гълъбово), на територията на община Гълъбово с дължина 15.7 км. През миналата година за ремонти там са похарчени 184 000 лева. Пътят допълнително се руши заради интензивния трафик на тежкотоварни автомобили, превозващи варовик за сероочистващите съоръжения на ТЕЦ „Марица 3“. В участъка е необходим основен ремонт, който изисква значителен финансов ресурс, но бюджетните възможности на агенцията в краткосрочен план са силно ограничени за реализацията на подобна инвестиция. За да осигури нормална експлоатация на пътя АПИ предвижда в програмата си за текущ ремонт за втората половина на 2020 г. да изпълни широкоплощни изкърпвания на трасето, което ще подобри състоянието на настилката в пътния участък.
Относно финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД министър Петя Аврамова съобщи, че към момента действително съществуват затруднения в дейността на дружеството, които са в резултат не винаги на управленски решения на настоящото ръководство, а по-скоро имат обективен характер и са натрупани с годините проблеми като: амортизирани водоснабдителни системи, свързаните с това високи загуби на вода, ниска степен на събираемост на вземанията и сезонните проблеми с качеството на питейната вода. От страна МРРБ се предприемат редица мерки за стабилизиране на състоянието на оператора.
В ход е процедура по преминаване на държавното участие от ВиК операторите към системата на МРРБ, включително и на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, в управление на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД., което ще помогне за решаването на текущите финансови проблеми на дружеството, неговото оздравяване и възможност за ефективно функциониране, експлоатация и поддръжка на предоставената му публична В и К инфраструктура.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us