Новини

Атомен часовник изостава след… 15 милиарда години

Учени представиха нова версия на атомни часовници на базата на стронций, които ще избързат или изостанат с една секунда чак след 15 милиарда години. Разработката е на физици под ръководството на Чун Йе от Националния институт на стандартите и технологиите на САЩ в Боулдър представиха нов модел на атомни часовници, които са новият абсолютен рекорд по точност.

В съвременните атомни часовници лазерите задържат атомите и забавят тяхното движение, така че те се охлаждат до температура, близка до абсолютната нула.

Също така лазерното лъчение кара електроните на атомите да преминават между енергийните нива. В основата на работата на часовниците лежи регистрацията на тези преходи – тяхната точност зависи от това, доколко точно се измерва честотата на преходите.

Второто ключово качество на часовниците е стабилността. Тя се определя от това, доколко съвпадат периодите от време между самите преходи. Стабилността определя колко дълго трябва да работи часовникът, за да постигне необходимата точност.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us