Новини

Аврамова: 11 км от Карнобат до Бургас струват 13 млн. лв

Над 13 млн.лв са инвестирани през последните три години в ремонтни дейности на около 11 километра от първокласния път Карнобат – Бургас.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на парламентарния контрол.

„Предвид значението на трасето като основна пътна връзка в района, МРРБ и пътната администрация полагат непрекъснато усилия за подобряване на експлоатационните качества на отсечката, като отделни участъци от пътя редовно се включват в ремонтни програми на Агенция „Пътна инфраструктура“, подчерта министърът. Тя обясни, че поради необходимост от цялостен ремонт на трасето и за да има проектна готовност за това през първата половина на 2021 г., още тази година Агенция „Пътна инфраструктура“ планира дейности по оценка на състоянието на 37-километровия участък  от пътя. След одобряване на проектната документация и осигуряване на финансов ресурс, в инвестиционната програма на АПИ ще започне и реалния старт на ремонта, стана ясно от думите на Аврамова.

През втората половина на тази година се очаква да започне строителството и на довеждащите пътища (локали), които ще осигуряват достъп или връзка на засегнатите имоти до реконструираното трасе на второкласния път Пловдив – Асеновград.

„Така ще се осигури безконфликтно движение до и от директното трасе на пътя“, беше категорична Петя Аврамова.

Към момента Техническият проект е изготвен и е внесен за разглеждане на Технически съвет в Областно пътно управление – Пловдив. Успоредно с това се изготвя и Комплексният доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите. След утвърждаване на проектната документация от възложителя и изготвянето на комплексния доклад ще стартира процедурата по издаване на строително разрешение от областния управител.

Към момента се провеждат процедури за избор на проектант за реконструкция на Околовръстния път и Югоизточния обход на гр. Пловдив. Изграждат се и кръстовища на пътищата София – Бургас и Карлово – Пловдив.

„Това са само част от примерите за усилията, полагани от министерството и пътната администрация, за изграждането и ремонтирането на пътни отсечки и съоръжения в област Пловдив“, подчерта министърът.

Пред народните представители Петя Аврамова съобщи, че има избран изпълнител на строителството на новия мост над р. Марица на третокласния път Плодовитово – Асеновград при 6-тия километър на пътя. Тя обясни, че проектното решение за моста предвижда съоръжението да бъде на 15 м от съществуващия мост, в западна посока, и да бъде с габарит на пътното платно 7 м. Новото съоръжение ще създава условия за по-безопасно движение на превозните средства по него и ще се намали времето за пътуване. Одобрен е парцеларният план за обекта, предстои решение на Общинския съвет на община Първомай за предоставянето на засегнатите имоти, които са общинска собственост, както и промяната на предназначението за три горски имота – държавна собственост.

Обектът ще бъде реализиран със средства от републиканския бюджет, като предложената цена от избрания изпълнител възлиза на 5 883 138.88 лв. с ДДС. Предстои подписване на договора. Срокът за изпълнение на строителството е 360 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол 2а за откриване на строителната площадка.

До края на януари тази година се подаваха оферти за избор на изпълнител на консултантската услуга, стана ясно от думите на министъра. Към момента комисията разглежда ценовите предложения на участниците в процедурата.

В края на юни – началото на юли тази година се очаква да започнат дейностите по възстановяване на участъците при км 22+960 и км 24+200, ляво, от второкласния път Перник – Мещица – Брезник – Трън – Стрезимировци.

Там има деформационни процеси, основната причина за които са, че пътят е изцяло във висок насип, който се преовлажнява от близките дерета. През 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи изготвяне на технологичен проект за възстановяване на участъците. Проектното решение, съгласувано от Института по пътища и мостове, предвижда изграждане на пилотно-анкерна система, което ще доведе до укрепване на участъка и стабилизиране на деформационните процеси. За укрепителните дейности са необходими 538 384 лв. , а изпълнител на обекта ще бъде пътноподдържащата фирма за областта „Пътища Перник“ ДЗЗД. Средствата са осигурени от бюджета на Агенцията.

По време на днешния парламентарен контрол регионалният министър информира, че вече е обнародвана в Държавен вестник Инструкцията за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, МВР и Агенция „Митници“. Издаването на съвместна Инструкция е в изпълнение на Закона за движение по пътищата, като по този начин ще бъдат създадени условия за ефективно прилагане на разпоредбите, свързани със задължението за заплащане на винетни и толтакси. Съгласно Закона за движението по пътищата контролът за заплащането на съответната пътна такса се възлага на органите на Националното толуправление като специализирано звено на Агенция „Пътна инфраструктура“, МВР, както и Агенция „Митници“, когато пътното превозно средство напуска територията на Република България през граничен контролно-пропускателен пункт.

С интегрирането на информационните системи на трите ведомства ще бъде осъществен контрол върху спазването на задължението за заплащане на пътни такси и за установяване и проследяване на извършените нарушения. В резултат на интеграцията между системите, МВР и Агенция „Митници“ ще получават данни в реално време относно движението на пътни превозни средства по платената пътна мрежа на страната.

На 10.04.2019 г., след проведена обществена поръчка, е сключен договор с предмет: „Разширяване на информационната достъпност с добавяне на услуги и вторична интеграция с партньорските правоприлагащи институции в България – МВР, НАП и АМ“ на стойност 1 410 000 лв. с ДДС. Изграждането на интегрираната система в отделните институции към този момент е на различен етап.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us