Новини

България е една от трите държави в ЕС без закон за работната заплата

България е една от трите страни в ЕС, които не все още са установили със закон критерии за актуализиране на минималните работни заплати. Другите две са Румъния и Естония.

Това се разбира от разпространения документ на Европейската комисия, с който се обявява началото на втория етап от консултацията с европейските синдикати и организации на работодателите, съобщи БНР.

Консултацията е за начините, по които ще се гарантират справедливи минимални работни заплати за всички работници в ЕС.

Първият етап беше през януари и февруари. Тогава Комисията получи отговори от 23 европейски социални партньори.

Въз основа на тях тя заключи, че са необходими допълнителни действия на равнище ЕС.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us