Новини

България и Румъния най-скромни по новаторство

България и Румъния са двете държави в Европейския съюз, определени като „скромни новатори“, показа доклад на Европейската комисия. Според него все пак България е подобрила постиженията си в сравнение с предходните седем години. Рязък спад се наблюдава от 2011 до 2012 г., след което започва подобрение.

В доклада според показателите си страните от ЕС се разделят на четири групи: водещи новатори, силни, умерени и скромни новатори.

Най-силно е представянето на България в областите „Отражение върху заетостта“ и „Интелектуални активи“. Най-слабо е представянето в областите „Финанси и подкрепа“, „Привлекателни научноизследователски системи“ и „Новатори“. Най-ниска оценка е получена по показателите „Разходи за научни изследвания и развитие в публичния сектор“, „Най-цитирани публикации“ и „Учене през целия живот“.

В България делът на заетостта в производствения сектор е 19,5% (при 15,5% в ЕС). Заетостта във високотехнологични производствени предприятия от общата производствена заетост в България обаче е 19,9%, докато в ЕС е 37,5%.

Според доклада ЕС подобрява равнището си на иновации за четвърта поредна година. За пръв път Европа изпреварва в това отношение Съединените щати. ЕС обаче изостава все повече спрямо Япония и Южна Корея, докато Китай наваксва своето изоставане много бързо. Съюзът запазва преднината си пред Бразилия, Индия, Русия и Южна Африка.

Швеция е водещият новатор в ЕС за 2019 г., следвана от Финландия, Дания и Холандия. Обединеното кралство и Люксембург вече не са водещи, но попадат в групата на силните новатори, където попада за първи път и Естония.

Водещите държави в отделни области, свързани с иновациите, са: Дания – човешки ресурси и благоприятстваща иновациите среда; Люксембург – привлекателни научноизследователски системи; Франция – финансиране и подкрепа; Германия – фирмени инвестиции; Португалия – новаторски малки и средни предприятия; Австрия – взаимовръзки; Малта – интелектуални активи; Ирландия – отражение върху заетостта и отражение върху продажбите.

Най-новаторските региони в ЕС са Хелзинки-Усимаа (Финландия), следван от Стокхолм (Швеция) и Ховедщаден (Дания). За деветгодишния период на наблюдение за 159 региона се е повишила ефективността. Тазгодишният Сравнителен доклад за иновациите по региони показва силно сближаване в резултатите на отделните региони и спад в разликите помежду им.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Шишков коментира промени в ЗУТ
  Шишков коментира промени в ЗУТ

  Фактите и проблемите, които продължаваме да констатираме от предишния служебен кабинет, са свързани с възложеното от държавата строителство, което се е превърнало в незаконно заради

 • Създадоха материал-хамелион за строителството
  Създадоха материал-хамелион за строителството

  Изследователи от Чикагския университет са разработили подобен на хамелеон строителен материал, който променя инфрачервения си цвят и количеството топлина, което поглъща или отделя, в зависимост

 • Празнуваме метрото с конференция в УАСГ
  Празнуваме метрото с конференция в УАСГ

  С международна конференция на тема “Иновативни архитектурни, конструктивни и технически решения при строителството на метрополитени“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) ще празнуваме

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us