Новини

България показва опита си в градското развитие и интелигентните радове в Женева

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще участва в 80-та сесия на Комитета по градско развитие, жилищна политика и управление на земята на Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE).  Форумът ще се проведе на 3 и 4 октомври  в гр. Женева, Конфедерация Швейцария. Основната тема на сесията ще бъде „Осигуряване на достъп до прилично, адекватно, достъпно и здравословно жилище за всички”. На срещата ще бъдe обсъденo текущото изпълнение на ключови международни споразумения като Дневният ред за устойчиво развитие до 2030 г., Новият градски дневен ред на ООН и Женевската харта на ООН за устойчива жилищна политика.

Сесията на Комитета ще обхване теми, свързани с преглед на изпълнението на програмата за работа на Комитета за периода 2018 – 2019 г., както и дискутиране на работната програма за 2020 г.; прилагането на политики за градско развитие и устойчива жилищна политика; изпълнение на инициативи за устойчиво градско развитие и интелигентни устойчиви градове.

Зам.-министър Николова ще представи българският опит в прилагане на програми и политики за устойчиво градско развитие и интелигентни устойчиви градове, както и в осъществяването на сътрудничество на централната власт с местните власти при реализирането на тези инициативи.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us