Новини

България се нуждае от поне милиард евро за наука и иновации


Българската търговско-промишлена палата (БТПП) предлага инвестициите на дадена фирма в иновативни проекти да бъдат освобождавани от данъци. Според Йосиф Аврамов, съпредседател Съвета по иновации при БТПП България се нуждае от поне един милиард евро в отделна оперативна програма за наука и иновации през следващите седем години.

Друго предложение на работодателската организация е да се намалят собствените средства за съфинансиране на бенефициентите на проектите по оперативна програма „Конкурентоспособност“, които сега са от 20 до 50 на сто, на не повече от 10 на сто, поради тежките финансови проблеми на повечето от кандидатите. Според Йосиф Аврамов е необходимо да се направят практически стъпки за ускоряване на процедурите по оценка на европроектите. Една от възможностите е аутсорсване на тази дейност от страна на търговските банки.

Крайно належащо е да се предвидят в проектобюджет 2013 достатъчно средства – поне 20 милиона лева за Националния иновационен фонд и 40 милиона лева за фонд „Научни изследвания“.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us