Новини

България се присъедини към Женевската декларация за устойчиво развитие

България се присъедини към Женевската декларация за устойчиво градско развитие и жилищна политика. Това стана по време на министерска среща на 78-та сесия на Комитета по жилищно градоустройство на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН, която се проведе в Женева, Конфедерация Швейцария. От българска страна участник бе заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. С декларацията си министрите целят постигането на устойчиво градско развитие и просперитет на градското население в целия свят.

Пред участниците във форума зам.-министър Николова отбеляза, че България е придобила ценен опит през последното десетилетие, който е помогнал националната политика за градско развитие да придобие ново измерение.

„Полицентричното и балансирано териториално развитие е изключително важно за България и също е един от основните въпроси, включени в Пакта от Амстердам – основният документ, свързан с изпълнението на Градския дневен ред за ЕС. България допринася за изпълнението на Градския дневен ред за ЕС като участва в 4 партньорства, обхващащи темите за градска мобилност, цифров преход, адаптиране към климата и иновативни и отговорни обществени поръчки“, допълни Николова.

Тя изтъкна, че за МРРБ е важно да се положат повече усилия за постигане на балансирано териториално развитие, за да се намалят негативните демографски и икономически характеристики на българските региони.

С приемането на декларацията се отбеляза 70-годишнината от създаването на Комитета по жилищно градоустройство на Икономическата комисия за Европа на ООН. Събитието събра на едно място министри, отговарящи за въпросите, свързани с градското развитие, като предостави възможности за обмен на опит и възгледи на високо равнище относно напредъка и предизвикателствата, свързани с прилагането на международни споразумения като Дневния ред за устойчиво развитие за 2030 г., Новия дневен ред за градовете и Женевската харта на ООН за устойчива жилищна политика.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us