Новини

България ще си сътрудничи с Туркменистан в областта на строителството и архитектурата

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и туркменският ѝ колега Чаръй Атаев подписаха споразумение за сътрудничество в областта на строителството и архитектурата между България и Туркменистан. Това се случи по време на официалната визита на премиера Бойко Борисов в централно-азиатска държава.

В документа са изредени направленията на взаимно подпомагане, включващи: нормативната уредба в областта на строителството и архитектурата; градско управление и развитие и прилагане на принципите за устойчиво развитие, обмяна на опит при осигуряване на сеизмична устойчивост, енергийна ефективност на сградите и обновяване на сградния фонд; съдействие при установяването на контакти между неправителствени организации и браншови съюзи в областта на строителството и строителната индустрия и др.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us