Новини

България заедно с Румъния и Сърбия са предвидили три стратегически проекта

България залага стратегически подход при изпълнението на Дунавската стратегия, като фокусира приоритетите ѝ в националните програмни документи и оперативните програми за периода 2021-2027 г. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която участва в онлайн работна среща на Националните координатори на Дунавската стратегия, организирана от Словакия, която е ротационен председател.

По време на срещата бяха обсъдени напредъкът и бъдещите стъпки относно процеса по интегриране на приоритетите на Дунавската стратегия в бъдещите програми за периода 2021 – 2027, т.нар. „embedding process“.

Зам.-министър Николова посочи, че България заедно с Румъния и Сърбия са предвидили три стратегически проекта за развитие на районите по поречието на река Дунав, които ще се финансират по европейските трансгранични програми. С Румъния страната ни разработва проект за цялостно предпроектно проучване на българския и румънски бряг, което да покаже нуждите и необходимостта от изграждането на нови мостове, речни пристанища и фериботни връзки, както и проект за изграждане на велоалея – част от липсващия последен участък на маршрута Euro Velo 6 на българска и румънска територия. Със Сърбия се разработва общ проект за доставка на модерно оборудване и обучение на правоохранителните служби и населението за защита от природни бедствия. „Най-добрият начин за постигане на осезаеми резултати за Дунавския регион е  определяне на редица стратегически инициативи в рамките на ограничен набор от приоритети, при които участващите страни в Дунавската стратегия ще се ангажират да осигурят необходимите средства“, посочи Деница  Николова.

Заместник-регионалният министър  подкрепи създадената мрежа на Управляващите органи, отговорни за програмите, финансирани от ЕСИФ като инструмент за координиране и наблюдение на изпълнението на действията и проектите по Дунавската стратегия, включени в програмите на национално ниво. По думите ѝ тя ще бъде от особено значение за координиране на процеса и при бъдещите програмни периоди.

Дискутиран бе и приносът на бъдещата Програма „Дунав“ за управлението на Дунавската стратегия. Според зам.-министър  Николова финансовата подкрепа на Програмата за управлението на Стратегията трябва да продължи и за периода 2021 – 2027 г., както и осигуряване на финансова подкрепа за Дунавското координационно звено.

Дунавската стратегия е приета от Европейската комисия през 2010 г. и обхваща 14 държави. Стратегията залага на регионалния подход – насърчаване на съвместната работа между широк кръг от заинтересовани страни за справяне с общите предизвикателства, но без да се създават нови институции.

Дунавската стратегията се основава на четири основни приоритетни стълба – свързаност, околна среда, изграждане на просперитет и устойчивост на региона.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us