Новини

Българо-румънски семинар за новите стандарти за оценяване


Доц. д-р инж. Венета Коцева

 

Семинар, посветен на споделения български и румънски опит в оценяването на недвижими имоти и търговски предприятия, организира регионалната колегия София-град и София-област при Камарата на независимите оценители в България (КНОБ). Председателката на регионалната колегия София-град и София-област Татяна Илева откри събитието, на което участваха 80 представители – членове на КНОБ. Гостите лектори бяха от Националната асоциация на лицензираните  оценители в Румъния (ANEVAR), създадена през 1992 г. Доц. Иван Митев от ръководството на КНОБ направи кратко представяне на дейността на камарата от нейното създаване със Закона за независимите оценители през 2006 г. досега.

Председателят на ANEVAR Мариан Петре, който е член на Кралския институт на независимите оценители във Великобритания (RICS) и признат европейски оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения и търговски предприятия, представи първия доклад „Новите моменти в МСФО-13 (Международните стандарти за финансово оценяване – IFRS). Оценяване по справедлива стойност – кратък анализ от гледна точка на оценителите». Новите МСФО влизат задължително в сила от 01.01.2014 г. и у нас. Разгледани бяха основните концепции от МСФО-13. Беше акцентирано върху справедливата стойност от гледна точка на пазара, а не от гледната точка на предприятието, както и на цената при нормална разпродажба. Тези въпроси са актуални, когато няма активен пазар и се налага да се правят допускания за бъдещето на пазара на подобни активи. Обсъдени бяха конкретни казуси: за йерархията на справедливата стойност; за оценки на земя, оборудване и софтуер.

Вторият доклад беше „Оценка на недвижими имоти според Европейската директива за енергийни характеристики на сградите – 2010/31/ЕS. Оценяване на зелени сгради“. Той бе представен от Ирина Бене – инженер-геодезист и доктор по оценки на недвижими имоти, преподавател в Техническия университет по строително инженерство в Букурещ. Зелена сграда е тази, която е екологична, ориентирана към опазване на околната среда, използва ефективно природните ресурси. Представени бяха главните цели на Европейската директива 2010/31/ЕS: в съществуващи сгради – за 20 % понижение на консумацията на енергия до 2020 г.; в нови правителствени сгради – до 01.01.2019 г. – почти нулева енергийна консумация, а в останалите сгради това трябва да се постигне до 2021 г.; eмисии на СО2 – понижение с 80-95 % до 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Когато обект на оценяване е имот със сертификат за енергийна ефективност, оценителят следва да вземе предвид класа на сертификата и препоръките, основното обновяване на сградите, спецификациите и характеристиките на имота по отношение на енергийната ефективност и на въглеродните емисии, риска от наводнения и управлението на отпадъците, съоръженията за рециклиране на водата и др.

Третият доклад на тема „Оценка на риска на дружеството при оценяване на търговски предприятия“ бе представен от д-р Анамария Чобану – вице председател на ANEVAR и професор по финанси в Академията за икономически науки в Букурещ. Разгледани бяха основните фактори, които трябва да се вземат под внимание при оценка на риска на дружествата: шокове от колебания на цените; колебания в цените на акциите спрямо тези на облигациите; теорията на полезността; неохотата за поемане на риск; осреднените рискови премии; миражът на статистиката и др.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • В навечерието на Димитровден: Арх. Комитова ще предложи 1,5 млрд. лв за пътища
  В навечерието на Димитровден: Арх. Комитова ще предложи 1,5 млрд. лв за пътища

  Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Коритарова заяви в навечерието на Димитровден, че заедно със строителите работят по важни теми. Димитровден е професионалният

 • В МРРБ търсят еко решения
  В МРРБ търсят еко решения

  Виждаме много дефекти, ще търсим механизъм те да бъдат отстранени. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на среща с представители на

 • Комитова: Чакаме 1,9 млрд. лв. за саниране
  Комитова: Чакаме 1,9 млрд. лв. за саниране

  България разчита на 1,9 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост за обновяване на жилищния и нежилищния фонд. Значителни средства са предвидени за тези

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us