Новини

Българската картографска асоциация с изложба в парламента

Т. Бандрова и Ст. Пейков

Изложбата Българската картография в международната година на картата бе представена в народното събрание от 14 до 24 ноември 2016 г. Изложбата е организирана от Българска картографска асоциация като финална кулминация на богата поредица от събития, с която страната ни се представи в Международната година на картата 2015-2016. Инициативата бе обявена от ООН и подкрепена от Международната картографска асоциация. В нея България бе един от най-активните участници.

Представителната колекция в парламента показва картографски произведения – стари карти, военно-топографски, тематични, туристически, учебни карти и атласи, панорамни карти, изработени на базата на 3D модели и навигационни картографски продукти. Много от картографските произведения се експонират за първи път и демонстрират междунардно признати постижения на българските картографи. Изложбата ще допринесе за развитието на науката, образованието, бизнеса, управлението на различни административни нива и устойчиво развитие на обществото.

Експозицията представя състоянието на българската картография и мястото й в международното развитие.

Съвременните картографски произведения са изработени с Географски информационни системи, което води до тяхната висока точност, достоверност, коректност и несъмнена полезност за управлението.

Откриването на изложбата стана на 16 ноември – световният ГИС ден!

Участниците в изложбата са подбрани от ръководството на БКА. Сред тях са ДейтаМап-Европа, Картографско студио ДавГео, КартГео, КартПроект, Геопан – Бургас , Хиър Юръп – клон България, Военно-географска служба и Дипломатически институт към Министерство на външните работи.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us