Новини

Българската картографска асоциация и Червения кръст подписаха споразумение за сътрудничество

Българската картографска асоциация и Българския червен кръст подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност. Страните ще си сътрудничат за обучение и и оказване на помощ при бедствия, аварии и кризи, ранно предупреждение на населението и намаляване на щети; провеждане и съвместно участие в национални, регионални и международни срещи, конференции, семинари, учения; подкрепа в областта на образованието, науката и използването на нови технологии, включително картографски и геоинформационни технологии за ранно предупреждение на населението при бедствия; други дейности, които биха били полезни и биха допринесли за развитието на двете организации и обществото.

На снимката акад. Христо Григоров, д-р х.к. и проф. д-р инж. Теменужка Бандрова. 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us