Новини

Българската урбанистична иновация – калната точка

Може и да не ви се вярва, но експертите от българските общини боравят с едно особено понятие – кална точка.

То еманация на българския урбанизъм – става дума за междублоково пространство, в което има кал!

В град София, където цената на квадрат жилищна площ е от близо 3000 евро, има над 100 дка площи, идентифицирани като „кални точки“. Калните точки вършат своята социална функция – там се паркира!

През януари от Столичната община са изразили готовност да кандидатстват с проекти за облагородяване на 134 кални точки в междублоковите пространства през 2022/2023 г.

Едва ли съществува друга държава в света, в която ландшафтът да се нарича кална точка. Ако знаете за такава – пишете!

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us