Новини

Български антарктици ще правят топографска карта на Българската база

Договор за създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЦЕТК) в М 1:5000 за района на Българската антарктическа база (БАБ) бе сключен днес между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Сдружение Български антарктически институт (БАИ). Договорът беше подписан от изпълнителния директор на АГКК инж. Светослав Наков и от председателя на управителния съвет на БАИ проф. Христо Пимпирев. Срокът за изпълнение е една година. Сред екипа, който ще участва в дейностите по изготвянето на картата, са познатите на читателите на списание „Геомедия“ Борислав Александров и Юри Цановски. Общо четирима души ще бъдат ангажирани с извършването на заснемането на Антарктида, а други двама ще работят на българска територия. Антарктическият екип заминава на 12 декември 2015 г.

Геодезистите в екстремните условия на Антарктида ще създадат геодезическа основа, ще направят геодезическа снимка и топографска база данни. Ще бъде използвана новата система от условни знаци за едромащабни топографски карти, утвърдена в края на миналата година от АГКК.

От агенцията изразиха надежда със съставянето на картата за района на Българската антарктическа база да се даде тласък на покриването и на българска територия с ЕТК. Опитът, добит от картата на Антарктида, би помогнал и за създаване на съвременна нормативна база за изготвянето на едромащабни топографски карти, коментираха експертите от АГКК.

След изработването на крайния продукт проф. Пимпирев заяви, че е възможно да бъдат отпечатани луксозни копия на картата, които да служат като реклама на проекта.

Очаквайте още подробности в следващия брой на сп. Геомедия.

20150917 094240 Custom

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us